Märkessymboler

Varför finns dem?

Vilket ansvar har producenten /konsumenten
som tillverkar, säljer/köper varan, egentligen?

Här nedanför ger jag en kort presentation av varje märkessymbol som
förekommer på varor, tjänster och produkter i den dagliga handeln.
Under varje presentation finns det en länk som ni kan gå in på och läsa mera själva.
Jag har bl.a hämtat fakta från naturskyddsföreningens hemsida
och på nedanstånde länkar.

 

                                                                                                       

Bra miljöval                                                             

BRA MILJÖVAL-märket står för en miljömärkning du kan lita på  Svenska Naturskyddsföreningen har tagit fram bra miljöval- kriterier för varor,
tjänster och verksamheter, exempelvis textil, tvättmedel, papper, elleveranser etc.
Det är ett märke för produkter som är minst skadliga för miljön.
Genom att konsumenter(du och jag) väljer produkter med Bra Miljö- märke
tänker vi på miljöns bästa och att vi måste hushålla med naturens resurser,
för dem finns inte i evighet. Det ekologiska kretsloppet måste fungera.
Material som är förbrukat ska kunna återvinnas.I kriterierna ingår att giftiga kemikalier
som är svårnedbrytbara ska bort! En minskning på energianvändningen,
frångå fossila bränslen till nya energikällor exempelvis trä, hampa.
Producenten måste även tänka på och ta ansvar för vad som sker med
produkterna  när de är förbrukade.
www.snf.se

                                                                                       

                 Krav

Krav  Det är en märkning för ekologiska livsmedel som visar att produkten har
en hög kvalitet genom att:
¤ produktion sker utan bekämpningsmedel och konstgödsel
¤ husdjur( grisar, får, höns och kor) behandlas väl och får tillgång till utevistelse
¤ produkten får inte innehålla några genmodifierade organismer(GMO)
www.krav.se

  

                 KbA- textilier

Det är en strikt kontroll som följer ekologiska riktlinjer, hela vägen från frö till färdig produkt.
Kemiska tillsatser, tunga maskiner är inte tillåtna. Bomullen plockas för hand.
Gödsling används mycket sparsamt. KbA- textilierna kan man kompostera.
För närvarande finns inte något standard certifikat för KbA-textilier.
Om det fanns skulle det underlätta för oss konsumenter.
År 2000 införde två Tyska poducenter av ekologisk textil ett ” Star-Sky”-system.
Det innebär att ekologiskt producerade produkter har minst ¤¤¤ stjärnor.
www.medsols.se

 

               Öko-Tex

För att en textil ska vara godkänd enligt normen, görs ett antal tester,
hur hög halten av tungmetaller- bly, kadmium, zink, koppar- kemiska
tillsatser och formaldehyder det finns i textilien.
Gränsvärdet ska naturligtvis vara så lågt som möjligt.

 

              TCO märkning

Tco  Det här är en global miljö-kvalitetsmärkning för tekniska varor
tex, mobiltelefoner,datorer, skrivare etc och som visar att apparaten
uppfyller kraven på yttre miljöpåverkan och arbetsmiljön.
www.tcodevelopment.com

 

              FSC – Forest Stewardship Council

Fcs  Det är en global miljöcertificering av ekonomiskt,
ekologiskt och
socialt hållbart skogsbruk.   
www.fsc-sverige.org

              SKAL
Det är en holländsk kontrollorganisation för ekologiskt odlade produkter motsvarighet till svenska KRAV.

 

             Rättvisemärkt
(eng. Fairtraide)

Fartrade  Det är en märkning av varor(främst livsmedel) som uppfyllt bestämda kriterier dvs att alla led
i produktionen och tillhandahållning av varor får rimlig     ersättning för sitt arbete och försäljning
av varorna.Det får absolut inte förekomma utnyttjande av arbetskraft exempelvis barnarbete. De anställda
ska ha ett seriöst och fullständigt anställningsavtal och att de själv får bestämma om de vill tillhöra en organisation.
I livsmedelsutbudet finns kaffe, te, nötter, kakao, ris, juicer och frukt med mera.
www.rattvisemarkt.se

 

                Demeter

Demeter  En vara som har den här märkningen går under de strängaste regler beträffande ekologisk odling och
ger därmed en bra garanti för bästa kvalitet.Demeterförbundet bildades 1957 i Sverige är en statligt
godkänd kontrollorganisation för biodynamisk odling . Förbundet har ett samarbete med KRAV.
Den biodynamiska odlingen kom till Sverige ibörjan av 1930-talet. Ursprungligen kom den ifrån
Schweiz på 1920-talet. Upphovsmannen hette Rudolf Steineroch var även antroposofins grundare.
Biodynamiskt jordbruk är det äldsta sättet att bruka jorden och det mest hållbara på längre sikt.

Målet för den biodynamiska odlingen är:

¤ främja jordens bördighet, inget konstgödsel och gifter.
¤ ge människan sunda, närande, hälsosamma  livsmedel.
¤ skapa förutsättningar för både människans och jordens långsiktiga        
vidareutveckling.
¤ gården utgör en egen självförsörjande helhet med djur
¤ resursbevarande arbete genom kompostering av gödsel och växtavfall
¤ användning av biodynamiska preparat- kompostpreparat och fältpreparat
¤ nogrann växtföljd

www.demeter.nu                      www.biodynamisk.se

                

            Svanen

SvanenEgentligen har alla människor på jorden ett ansvar till våra barn och barnbarn,
att förvalta och bevara naturen  till kommande generationer. Ett ansvar som
vi också har ärvt från våra föräldrar etc.
Svanen är ett gemensamt miljömärke för de nordiska länderna.
Genom att du och jag väljer svanmärkta produkter bidrar vi till en bättre värld.

www.svanen.se

 

                           EU-Blomman

eu-blomman  Symbolen blomman är ett gemensamt miljömärke för EU.
  Kriterierna kan variera mellan olika produkter.
  Men det de har gemensamt är:
¤ miljöbelastningen under hela processen, från råvara till avfall.
¤ hänsyn tas till vatten-och energiförbrukning, buller- luft-och     markföroreningar, avfallsproduktion
¤ produktens funktion, kvalitet och att den ska vara minst lika bra som liknande produkter på marknaden.

www.ecolabel.eu